Taisyklės

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

I. Veikla ir tikslai

Mokykla veikia kaip savarankiška mokymo įstaiga ruošianti AM, A1, A2, A , B, C, CE, D kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį ir papildomą mokymą.

Vairavimo mokykloje, esantis dėstytojų ir instruktorių kolektyvas bei automobilių ir metodinės medžiagos turinio gausos dėka, mūsų mokiniai gali baigti mokymo kursus pagal mokymo planą, pasirinkti lankstesnį vairavimo grafiką bei lengvai įsisavinti reikiamas temas.

Mūsų kolektyvo tikslas atsižvelgti į kiekvieno besimokančiojo individualumą, suteikti jam pasitikėjimo bei atsakomybės jausmą vairavimo metu.

II. Priėmimo tvarka

Asmuo, norintis mokytis vairavimo mokykloje, turi pateikti asmens dokumentą.

Susimokėti už mokslą pradinį įnašą, o likusią dalį pagal mokymo sutarties sąlygas.

Pranešti apie neatvykimą į praktinio vairavimo pamokas ne vėliau, kaip 1 dieną prieš vairavimą. Neatvykus ir praradus pamoką dėl nepateisinamų priežasčių, mokiniui skiriama papildoma vairavimo pamoka už kurią mokamas 20 eurų mokestis.

III. Atsakomybė

Laikytis vairavimo mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, bendrųjų viešosios tvarkos reikalavimų, tausoti vairavimo mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti dėl savo kaltės vairavimo mokyklai padarytą žalą.

Sistemingai ir stropiai mokytis, lankyti teorijos ( lankomumas 80%) ir praktinio vairavimo pamokas (lankomumas 100%) pagal vairavimo mokyklos nustatytą grafiką.

Mokyklos vadovas atsako už vairavimo mokyklos veiklą ir jos rezultatus.

Vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams, pažeidusiems darbo drausmės tvarką,  gali būti skiriamos drausminės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos nustatyta tvarką.

Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų. Vairavimo mokyklai nutraukus vairavimo sutartį arba mokiniui nutraukus sutartį be pagrįstų priežasčių, sumokėtas mokestis už mokymą negrąžinamas.

IV. Vartojimo ginčų Tarnyba

Prašymą/skundą dėl iš įmonės įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų  teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams regionuose)- ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje ( VTIS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.